• Dimnikarska služba
  • Koristne informacije
  • O podjetju
  • Aktualno_a
  • Prvi pregled
  • Storitve

Dimnikarske storitve izvajamo na območju občin: Kranjska Gora, Jesenice, Žirovnica, Radovljica, Bled, Gorje, Bohinj, Naklo, Tržič, Kranj, Preddvor, Jezersko, Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Vodice, Medvode, Škofja Loka, Mengeš, Komenda in Trzin.

Novice

17. julij, 2013
pixel
RAZSIKAVA O ZADOVOLJSTVU UPORABNIKOV STORITEV
Raziskava o zadovoljstvu uporabnikov storitev podjetja Dimnikarstvo Dovrtel, d.o.o.

 

HVALA ZA ZAUPANJE IN SODELOVANJE!

 

Da bi dobili objektivno mnenje o vašem zadovoljstvu z našimi storitvami ter o vašem odnosu do dimnikarske službe na splošno, smo z dvema raziskovalnima ustanovama izvedli obširno raziskavo. Ta je potekala* na vzorcu 500 gospodinjstev v vseh 10 občinah, za katere skrbimo v podjetju Dimnikarstvo Dovrtel, d.o.o..

 

Rezultati raziskave so nas zelo razveselili, saj kažejo, da ste uporaniki z našimi storitvami v splošnem zadovoljni. Povprečje vseh ocenjevanih vidikov KAKOVOSTI STORITEV v vseh občinah je 4,0 (na lestvici od 1-5, 1 pomeni, da anketiranci sploh niso zadovoljni, 5, da so popolnoma zadovoljni; osnova so bili anketiranci, ki uporabljajo dimnikarske storitve podjetja Dimnikarstvo Dovrtel, d.o.o.). Za merjenje kakovosti storitev je bil uporabljen SERVQUAL model, ki je eno izmed najbolj uveljavljenih in najširše uporabljenih metodoloških orodij, tudi za javne storitve.

 

Skupna povprečna ocena SPLOŠNEGA ZADOVOLJSTVA (skupek občutij, mnenj in izkušenj, nanj vplivajo tudi medijske objave) naših uporabnikov za vse občine pa je 3,4. Tudi ta ocena je v primerjavi z javno dostopnimi ocenami ostalih javnih storitev, ki se gibljejo med 3,1 do 3,8, dobra oziroma pričakovana (možne so le okvirne, grobe primerjave, ker gre za različne metodologije, nemene raziskav in tudi letnice izvedbe).

 

Rezultati raziskave so nam dali veliko uporabnih podatkov in napotkov za naše prihodnje delo. V podjetju Dimnikarstvo Dovrtel, d.o.o. zagotavljamo, da se bomo tudi naprej trudili, da boste z našim delom zadovoljni. Ob tem se vsem, ki ste v anketiranju sodelovali, iskreno zahvaljujemo.

 

*Anketiranje je izvajalo podjetje Mediana d.o.o. (telefonsko anketiranje CATI 11.7.2012- 23.7.2012), zasnovo raziskave in poročila pa je pripravilo podjetje Arhea Solutio d.o.o..11.3.2018 | ARHIV
Dimnikarstvo Dovrtel, d.o.o. je ponosni sponzor zmagovalne ekipe ženskega košarkarskega kluba Triglav Kranj.
06.07.2017 | ARHIV
Obveščamo vas, da imamo v podjetju v obdobju med 10.07.2017 in 04.09.2017 kolektivni dopust.
10.03.2017 | ARHIV
Podjetje je uvedlo SMS opomnik
18.02.2017 | ARHIV
V kolikor želite, da na vaših kurilnih napravah storitve opravlja naše podjetje, izpolnite izjavo o izbiri izvajalca in nam jo posredujte.
9.12.2016 | ARHIV
Ministrstvo za okolje in prostor objavilo pojasnila v zvezi z zaščito pred zastrupitvami z ogljikovim monoksidom

     

Sprememba termina

DIS web

Predpisi

 

      Nujna pomoč

                         

 

 

 

 

  

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

 

CEN

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponzor ekipe:ŽKK Triglav

 

 

 Izboljšanje kakovosti zraka