• Dimnikarska služba
  • Koristne informacije
  • O podjetju
  • Aktualno_a
  • Prvi pregled
  • Storitve

Dimnikarske storitve izvajamo na območju občin: Kranjska Gora, Jesenice, Žirovnica, Radovljica, Bled, Gorje, Bohinj, Naklo, Tržič, Kranj, Preddvor, Jezersko, Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Vodice, Medvode, Škofja Loka, Mengeš, Komenda in Trzin.

Novice

6. december, 2013
pixel
VGRADNJA SOBNIH KURILNIH NAPRAV
Zgibanka Odbora pečarjev in Sekcije dimnikarjev pri OZS, Izjava o lastnostih

 

Odbor pečarjev je v sodelovanju s Sekcijo dimnikarjev pripravil zgibanko, s koristnimi informacijami in napotki. V gradivu je poljudno zapisano, kaj vse je potrebno storiti pred in po vgradnji sobne peči (na trdno gorivo - polena, peleti ipd.).

 

V zgibanki je zapisano, kakšno dokumentacijo mora izdati izvajalec del oziroma pečar po končani vgradnji, kako uporabljati peč, na kaj je potrebno paziti, kako ravnati z gorivom itd. Izjemno pomembno je, da so podatki o vaši novo vgrajeni peči, po vgradnji tudi ustrezno zapisani. Naročnik/kupec tako prejme dokazilo, s potrebnimi prilogami, v katerih je zapisano kako je peč vgrajena, kateri gradniki so bili uporabljeni (certifikati-dokazila), kateri izračuni so bili izvedeni in predvsem kako je poskrbljeno za varnost. V ta namen je bila generirana tudi Izjava o lastnostih, v kateri je zapisno, na kaj vse mora izvajalec del paziti pri vgradnji.

 

Izjava o lastnostih je dokument z vsebino, ki mora biti zapisana po vsaki vgradnji peči in je usklajena z evropskimi standardi in slovenskimi predpisi. Vgradnjo v lastni režiji zaradi obsežne tehnične vsebine resnično močno odsvetujemo, saj so posledice napačnih ravnanj lahko velike.

 

Izjava o lastnostih, skupaj s prilogami, v nadaljevanju služi za potrebe prvega pregleda, ki ga mora opraviti dimnikarska služba po končani vgradnji. Takrat je s strani tretjega preverjeno ali so resnično vsi varnostni kriteriji bili upoštevani in so tudi izpolnjeni. S prvim pregledom se dimnikar tudi seznani z novo kurilno napravo, da potem v nadaljevanju poskrbi za redna čiščenja in pregledovanja. Dimnikar pri prvem pregledu ne obravnava le novo peč, ampak celoten sistem.

 

Če načrtujete priključitev peči na dimnik, ki je že v stavbi (obstoječi dimnik), je koristno pred tem pridobiti predhodno mnenje dimnikarja. To je še posebej pomembno v večstanovanjskih stavbah, kjer biva več ljudi. Dimnikar takrat preveri lastnosti dimnika, opozori na pomanjkljivosti, preveri karakteristike prostora/stavbe ter tako opozori na morebitne detajle/napake, ki jih je potrebno ob namestitvi/vgradnji peči odpraviti oziroma upoštevati. Na ta način je možno zagotoviti, da bo vgradnja potekala bolj tekoče, prav tako pa s tem poskrbite, da bodo nujno potrebni parametri pravočasno upoštevani. Naknadna dela namreč pomenijo dodatne stroške in tudi zaplete. S predhodnim mnenje naročnik/uporabnik pridobi predvsem tudi informacijo, ali je dimnik sploh primeren za priključitev peči. Vse pogosteje se namreč zgodi, da se peč priključi na dimnik, ki sploh ni (več) primeren za delovanje. S takšnim ravnanjem se lahko resnično ogrozi varnost, imetje in okolico.

 

Zgibanko lahko najdete na tej povezavi (Zloženka-pečarji-dimnikarji), po končani vgradnji pa od izvajalca del prosite, da predloži izpolnjeno in verificirano Izjavo o lastnostih za serijsko in unikatno izdelane ogrevalne naprave (skupaj s prilogami) ali da na drug način dokumentirano izkaže ustreznost vgradnje oziroma namestitve peči. Pred priklučitvijo peči na obstoječi dimnik si pridobite predhodno mnenje dimnikarja.

 

POJASNILO: Izjava je vsebinsko prilagojena izključno za sobne peči, serijske ali unikatne izdelave.

 

Simon Dovrtel11.3.2018 | ARHIV
Dimnikarstvo Dovrtel, d.o.o. je ponosni sponzor zmagovalne ekipe ženskega košarkarskega kluba Triglav Kranj.
06.07.2017 | ARHIV
Obveščamo vas, da imamo v podjetju v obdobju med 10.07.2017 in 04.09.2017 kolektivni dopust.
10.03.2017 | ARHIV
Podjetje je uvedlo SMS opomnik
18.02.2017 | ARHIV
V kolikor želite, da na vaših kurilnih napravah storitve opravlja naše podjetje, izpolnite izjavo o izbiri izvajalca in nam jo posredujte.
9.12.2016 | ARHIV
Ministrstvo za okolje in prostor objavilo pojasnila v zvezi z zaščito pred zastrupitvami z ogljikovim monoksidom

     

Sprememba termina

DIS web

Predpisi

 

      Nujna pomoč

                         

 

 

 

 

  

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

 

CEN

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponzor ekipe:ŽKK Triglav

 

 

 Izboljšanje kakovosti zraka