• Dimnikarska služba_a
 • Koristne informacije
 • O podjetju
 • Aktualno
 • Prvi pregled
 • Storitve

Dimnikarske storitve izvajamo na območju občin: Kranjska Gora, Jesenice, Žirovnica, Radovljica, Bled, Gorje, Bohinj, Naklo, Tržič, Kranj, Preddvor, Jezersko, Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Vodice, Medvode, Škofja Loka, Mengeš, Komenda in Trzin.

Pogoji uporabe Dis Web aplikacije

 

 

 

 

 

 

POMEMBNO OBVESTILO - POZORNO PREBERITE: Pogoji uporabe storitve Dis Web aplikacije  predstavljajo pravni dogovor med uporabnikom in podjetjem Dimnikarstvo Slavko Pirih s.p., za uporabo storitve Dis Web aplikacije, ki je dosegljiva na spletni strani podjetja Dimnikarstvo Dovrtel, d.o.o. (www.dimnikarstvo.si). Kadar uporabnik na kakršen koli način uporablja storitev Dis Web aplikacije, ga zavezujejo določila teh pogojev uporabe. Uporabnik, ki se s temi pogoji uporabe ne strinja, storitve Dis Web aplikacije ni upravičen uporabljati.

 

 

POGOJI UPORABE Dis Web aplikacije

 

 

OPIS Dis Web aplikacije

Dis Web aplikacija uporabnikom omogoča brezplačen vpogled v kurilne naprave, ki jih vodi podjetje Dimnikarstvo Slavko Pirih s.p., seznam planiranih obiskov zaposlenega pri podjetju, spremembo termina najave, vključitev različnih opcij obveščanja o prihodu zaposlenega preko interneta za objekte uporabnika. Uporabnik je pred uporabo Dis Web aplikacije dolžan izpolniti vlogo za zagotovitev posebne ugodnosti Dis Web. V primeru da je vloga popolna, Dimnikarstvo Slavko Pirih s.p. uporabniku po pošti pošlje geslo za dostop, po elektronski pošti pa uporabniško ime.

 

Vpis v aplikacijo Dis Web in njena uporaba je na uporabnike v celoti prostovoljna in predmet v teh pogojih in vlogi za zagotovitev posebne ugodnosti ''Dis Web'' navedenih pogojev.

 

PONUDNIK APLIKACIJE

Ponudnik Dis Web aplikacije je družba Dimnikarstvo Slavko Pirih s.p., trg maršala Tita 17, 5220 Tolmin, ki je vpisana v register AJPES, matična št. 5214662000, identifikacijska št. za DDV SI92393551 (v nadaljevanju Dimnikarstvo Slavko Pirih s.p.).

 

CENA UPORABE APLIKACIJE

Uporaba Dis Web aplikacije je za uporabnika brezplačna, kar pomeni, da družba Dimnikarstvo Slavko Pirih s.p. uporabnikom Dis Web aplikacije  ne bo zaračunala stroškov uporabe Dis Web aplikacije. Brezplačnost se ne nanaša na stroške dostopa do interneta in druge stroške, ki nastajajo uporabniku in/ali prejemniku tudi takrat, ko ne uporablja storitve Dis Web aplikacije.

 

UPORABNIKI STORITVE

Storitev Dis Web aplikacija je namenjena vsem, ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje:

 • so lastniki nepremičnine oziroma uporabnik storitev dimnikarske službe (s soglasjem lastnika) na območju občin za katere ima družba Dimnikarstvo Slavko Pirih s.p. podpisano koncesijsko pogodbo z Vlado RS za opravljanje dimnikarskih storitev (občine: Kobarid, Tolmin in Cerkno)
 • imajo dostop do spletne strani www.dimnikarstvo.si
 • sprejmejo pogoje uporabe Dis Web aplikacije in se zavežejo, da bodo storitev uporabljali izključno v osebne namene v skladu z veljavno zakonodajo, načeli morale in etike ter temi pogoji uporabe.

 

PRIJAVA v Dis Web aplikacijo

Za prijavo v sistem veljajo Pogoji uporabe Dis Web aplikacije. Uporabnik storitve Dis Web aplikacije s prijavo v sistem potrdi strinjanje s pogoji uporabe Dis Web aplikacije, ki so dostopni na spletni strani www.dimnikarstvo.si/si/o_dimnikarski_sluzbi/dimnikarstvo_slavko_pirih_s_p_/pogoji_uporabe_dis_web_aplikacije.htm

 

 

PRAVILA UPORABE APLIKACIJE

Uporabnik se v zvezi z uporabo storitve Dis Web aplikacije zaveže, da bo:

 • pri uporabi storitve spoštoval vse veljavne predpise v Republiki Sloveniji
 • pri uporabi storitve uporabljal izključno lastno uporabniško ime in geslo
 • preko storitve pošiljal izključno resnične podatke
 • v kolikor bo želel prejemati najavo pismeno po pošti, to izrecno sporočil (oziroma označiti v aplikaciji)  Dimnikarstvu Slavko Pirih s.p.. V nasprotnem primeru se bo vse najave dimnikarskih storitev, uporabnikom Dis Web aplikacije, pošiljalo po elektronski pošti na njihov elektronski naslov
 • varoval zaupnost dodeljenega gesla za uporabo storitve
 • družbo Dimnikarstvo Slavko Pirih s.p. obveščal o morebitnih napakah v zvezi s podatki, ki jih vodi v Dis Web aplikaciji
 • družbi Dimnikarstvo Slavko Pirih s.p. posredoval morebitne manjkajoče podatke, ki jih vodi v Dis Web aplikaciji
 • družbo Dimnikarstvo Slavko Pirih s.p. obveščal o spremembah podatkov o uporabniku storitev dimnikarske službe
 • družbo Dimnikarstvo Slavko Pirih s.p. obvestil o prodaji nepremičnine oz. prenehanju uporabe storitev dimnikarske službe in s tem preklical uporabo Dis Web aplikacije.

Uporabnik jamči, da je imetnik pravice za registracijo v Dis Web aplikacijo.

Uporabniku so izrecno prepovedana vsa naslednja dejanja, za katera se uporabnik izrecno zavezuje, da jih ne bo izvajal niti poskušal izvajati:

 • uporaba storitve z namenom objavljanja ali propagiranja katere koli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo
 • distribuiranje avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe
 • uporaba računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi
 • kakršno koli poseganje ali poskus poseganja v programsko in/ali izvorno kodo storitve z namenom ali posledico spremeniti pogoje delovanja storitve; zlasti omogočiti uporabo storitve z drugega spletnega mesta ali dobiti dostop do podatkov o tretjih osebah
 • kakršni koli poskus pridobiti, zbirati in/ali shranjevati osebne podatke drugih uporabnikov in podatke, ki jih ti uporabniki vnesejo z namenom uporabe storitve.

ODGOVORNOST UPORABNIKA

Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči podjetju Dimnikarstvo Slavko Pirih s.p. ali kateremu od uporabnikov sistema kakršno koli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.

Uporabnik je izključno odgovoren za varovanje zaupnosti gesla, zato odgovarja za kakršno koli in vso uporabo njegovega gesla. V primeru suma kršitve ali dejanske kršitve v smislu nepooblaščene uporabe uporabniškega imena in gesla mora o tem nemudoma obvestiti Dimnikarstvo Slavko Pirih s.p.

 

ODGOVORNOST DRUŽBE Dimnikarstvo Slavko Pirih s.p.

Dis Web aplikacija je za uporabnika brezplačna. Dis Web aplikacija je na voljo takšna, kakršna je in brez kakršnega koli jamstva za delovanje. Dimnikarstvo Slavko Pirih s.p. si bo prizadeval zagotoviti, dostop do aplikacije 24 ur na dan.

Dimnikarstvo Slavko Pirih s.p. ne prevzema nobene odgovornosti za dostopnost, delovanje in brezhibnost Dis Web aplikacije. Dimnikarstvo Slavko Pirih s.p. nadalje ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku zaradi nezmožnosti uporabe Dis Web aplikacije, zaradi zaupanja v vsebino Dis Web aplikacije, zaradi izgube podatkov ali zaradi drugih razlogov povezanih z delovanjem in dostopnostjo Dis Web aplikacije.

Dimnikarstvo Slavko Pirih s.p. si pridržuje pravico, da kadar koli, iz katerega koli razloga in za kakršno koli obdobje, brez predhodnega obvestila, prekine zagotavljanje Dis Web aplikacije, če meni, da je to potrebno.

Uporabnik se zaveda zgornjih omejitev in jih izrecno ter neomejeno sprejema.

Omejitev odgovornosti v teh pravilih uporabe velja pod pogojem, da je v skladu z veljavno zakonodajo. V primeru neskladnosti velja takšna omejitev odgovornosti, v kakršnem obsegu je dovoljena z veljavno zakonodajo.

 

NAVODILA ZA UPORABO APLIKACIJE 

Jasna in pregledna navodila za uporabo Dis Web aplikacije, ki predstavljajo sestavni del teh pogojev uporabe, so dostopna na naslovu: www.dimnikarstvo.si/si/koristne_informacije/dis_web/navodila_za_uporabo_dis_web_aplikacije.htm

 

  

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Uporabnik storitve izrecno dovoljuje, da Dimnikarstvo Slavko Pirih s.p. z namenom zagotavljanja storitve zbira in obdeluje podatke, ki so za ta namen potrebni.

Kot upravljalec teh podatkov se Dimnikarstvo Slavko Pirih s.p. zavezuje, da bo zahtevane osebne podatke uporabljal ter hranil skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov, ter da jih ne bo posredoval tretjim osebam. Posameznik ima možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka in izbrisa osebnih podatkov, ki jih je posredoval Dimnikarstvo Slavko Pirih s.p., v zvezi z uporabo »dis web« aplikacije.

 

REŠEVANJE REKLAMACIJ

Ponudnik Dis Web aplikacije je Dimnikarstvo Slavko Pirih s.p., zato je Dimnikarstvo Slavko Pirih s.p., izključno pristojen za reševanje vseh reklamacij, pritožb in pripomb glede delovanja in vsebine Dis Web aplikacije, razen če ni posebej drugače določeno.

V primeru vprašanj in reklamacij glede Dis Web aplikacije se lahko uporabniki in tretje osebe obrnejo na elektronski naslov slavko_pirih@t-2.net, na telefonsko številko 05 388 37 72, ob delavnikih od 8. do 14. ure ali na fax št. 05 388 21 46.

 

PREPOVED UPORABE STORITVE / IZKLOP UPORABNIKA ALI PREJEMNIKA

Dimnikarstvo Slavko Pirih s.p. si pridržuje pravico, da lahko po lastni presoji iz katerega koli razloga začasno ali trajno izklopi posameznega uporabnika in mu tako prepreči nadaljnjo uporabo Dis Web aplikacije oziroma odkloni uporabniku dostop do Dis Web aplikacije.

 

SPREMEMBA PRAVIL UPORABE

Dimnikarstvo Slavko Pirih s.p. si pridržuje pravico, da lahko kadar koli spremeni te pogoje uporabe, če meni, da je to potrebno. Spremenjeni pogoji uporabe veljajo od objave na spletni strani in se uporabljajo za posameznega uporabnika od njegovega sprejema teh novih pogojev.

 

 

 

Tolmin, 25. 10. 20121.1.2020 | ARHIV
Uporabnike dimnikarskih storitev obveÄ‚„Ă„…Ä‚‹‡Ă„‚„Ă„Ä…¤amo, da je podjetje Dimnikarstvo Dovrtel, d.o.o. s 1.1.2020 zaradi reorganizacije prenehalo opravljati dimnikarske storitve. Dimnikarske storitve v prihodnje je mogoĂ„‚„Ă„Ä…¤e nadalje na tem naslovu urejati v podjetju DOVRTEL SISTEMI d.o.o., ...
11.3.2018 | ARHIV
Dimnikarstvo Dovrtel, d.o.o. je ponosni sponzor zmagovalne ekipe ženskega košarkarskega kluba Triglav Kranj.
06.07.2017 | ARHIV
Obveščamo vas, da imamo v podjetju v obdobju med 10.07.2017 in 04.09.2017 kolektivni dopust.
10.03.2017 | ARHIV
Podjetje je uvedlo SMS opomnik
18.02.2017 | ARHIV
V kolikor želite, da na vaših kurilnih napravah storitve opravlja naše podjetje, izpolnite izjavo o izbiri izvajalca in nam jo posredujte.

     

Sprememba termina

DIS web

Predpisi

 

      Nujna pomoč

                         

 

 

 

 

  

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

 

CEN

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponzor ekipe:ŽKK Triglav

 

 

 Izboljšanje kakovosti zraka