• Dimnikarska služba_a
 • Koristne informacije
 • O podjetju
 • Aktualno
 • Prvi pregled
 • Storitve

Dimnikarske storitve izvajamo na območju občin: Kranjska Gora, Jesenice, Žirovnica, Radovljica, Bled, Gorje, Bohinj, Naklo, Tržič, Kranj, Preddvor, Jezersko, Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Vodice, Medvode, Škofja Loka, Mengeš, Komenda in Trzin.

Predpisi

 

Seznam relevantnih, glavnih predpisov:

 

Dimnikarske storitve smejo opravljati podjetja, ki jim je Upravna enota podelila dovoljenje. Ministrstvo za okolje in prostor objavi seznam dimnikarskih družb.

 

Dimnikarskih storitev ne sme opravljati podjetje, ki opravlja servis, vgradnjo, prodajo ali načrtovanje kurilnih naprav.

 

V dimnikarski družbi smejo dimnikarske storitve na terenu opravljati le dimnikarji z licenco.

 

Dimnikarske storitve so opredeljene v 13. členu Zakona o dimnikarskih storitvah (Ur. l. RS št 68/2016; ZdimS).

 

Dimnikarske storitve:

 • pregledovanje malih kurilnih naprav, kar pomeni prvi pregled in redne ter izredne preglede malih kurilnih naprav. Izredni pregled se opravi po naročilu uporabnika dimnikarskih storitev ali na zahtevo pristojnega inšpektorja.
 • čiščenje malih kurilnih naprav. Izvaja se kot mehansko ali kemično čiščenje. Čiščenje je lahko redno, izredno ali generalno. Čiščenje se lahko izvaja tudi po naročilu uporabnika dimnikarskih storitev ali na zahtevo pristojnega inšpektorja. Protikorozijska zaščita površin za čiščenje se opravi po naročilu uporabnika dimnikarskih storitev.
 • meritve zaradi preverjanja kakovosti zgorevanja in ugotavljanja morebitnega preseganja predpisanih mejnih vrednosti emisij snovi z dimnimi plini. Meritve so lahko prve, občasne ali izredne po naročilu uporabnika dimnikarskih storitev zaradi suma nevarnosti za zastrupitev ali na zahtevo pristojnega inšpektorja.
 • odstranjevanje katranskih oblog prednostno mehansko in kemično, sicer pa z izžiganjem ali drugimi postopki in se opravi po naročilu uporabnika dimnikarskih storitev, na predlog dimnikarja ali na zahtevo pristojnega inšpektorja s seznanitvijo uporabnika dimnikarskih storitev.
 • informiranje uporabnika dimnikarskih storitev o energetski učinkovitosti malih kurilnih naprav in svetovanje glede izbire, vzdrževanja in uporabe malih kurilnih naprav.
 • izdaja zapisnikov o vseh izvedenih dimnikarskih storitvah.
 • preverja izpolnjevanje osnovnih zahtev vgrajenih malih kurilnih naprav, skladno s predpisi, ki urejajo zahteve za dajanje proizvodov na trg, varstvo okolja, varstvo pred požarom, graditev objektov in energetsko učinkovitost stavb.

 

Dimnikarska družba sme opravljati le dimnikarske storitve. Storitve, kot so servis, popravilo, vgradnja, načrtovanje ali prodaja kurilnih in dimovodnih naprav pa spadajo v konflikt interesa. Zaradi navedenega dimnikarska družba tega skladno z Zakonom o dimnikarskih storitvah ne sme opravljati.

 

Tako kot tudi serviser ne sme opravljati dimnikarskih storitev, saj samega sebe težko oziroma ne moreš nadzirati nepristransko. Po drugi strani pa uporabnik lahko podvomi v predlog monterja, saj bi lahko kupec menil, da mu monter želi prodati nekaj, česar ne potrebuje. Dimnikarska družba pa mora podati neodvisno mnenje in nasvet uporabniku.

  

  

Za vpogled v predpise uporabite iskalnik po predpisih RS (Pravno-informacijski sistem RS), ki omogoča pregledovanje ažurnih predpisov, kamor vpišite ali prekopirajte iskani predpis: http://www.pisrs.si/Pis.web/

 11.3.2018 | ARHIV
Dimnikarstvo Dovrtel, d.o.o. je ponosni sponzor zmagovalne ekipe ženskega košarkarskega kluba Triglav Kranj.
06.07.2017 | ARHIV
Obveščamo vas, da imamo v podjetju v obdobju med 10.07.2017 in 04.09.2017 kolektivni dopust.
10.03.2017 | ARHIV
Podjetje je uvedlo SMS opomnik
18.02.2017 | ARHIV
V kolikor želite, da na vaših kurilnih napravah storitve opravlja naše podjetje, izpolnite izjavo o izbiri izvajalca in nam jo posredujte.
9.12.2016 | ARHIV
Ministrstvo za okolje in prostor objavilo pojasnila v zvezi z zaščito pred zastrupitvami z ogljikovim monoksidom

     

Sprememba termina

DIS web

Predpisi

 

      Nujna pomoč

                         

 

 

 

 

  

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

 

CEN

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponzor ekipe:ŽKK Triglav

 

 

 Izboljšanje kakovosti zraka