• Dimnikarska služba
  • Koristne informacije
  • O podjetju_a
  • Aktualno
  • Prvi pregled
  • Storitve

Dimnikarske storitve izvajamo na območju občin: Kranjska Gora, Jesenice, Žirovnica, Radovljica, Bled, Gorje, Bohinj, Naklo, Tržič, Kranj, Preddvor, Jezersko, Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Vodice, Medvode, Škofja Loka, Mengeš, Komenda in Trzin.

Pogoji poslovanja CO javljalniki

 

Splošni pogoji spletne strani www.dimnikarstvo.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje.

Za naročilo izdelkov morate vnesti svoje osebne podatke. Za podatke, ki nam jih posredujete ob naročilu jamčite, da so točni in veljavni. Naročilo oz nakup pomenita, da ste seznanjeni s pogoji poslovanja na spletni strani in da se z njimi strinjate. Vse spremembe so zavezujoče za kupce, zato redno pregledujte Pogoje poslovanja in spremljajte morebitne spremembe. Pogoji poslovanja se lahko spreminjajo brez predhodnih obvestil in pričnejo veljati takoj po objavi na tej spletni strani.

 

Varovanje podatkov in zasebnost

Kot kupcu vam pripadajo vse pravice po Zakonu o varstvu potrošnikov. S potrdilom nakupa dovoljujete, da ponudnik z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja in z namenom obveščanja vzpostavi, vodi, vzdržuje in upravlja z vašimi osebnimi podatki neomejeno časovno obdobje. Ponudnik zagotavlja varstvo osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/2004).

Kot kupec lahko zahtevate izbris vaših osebnih podatkov iz naše baze. Po elektronski pošti lahko zahtevate, da v roku 15 dni trajno ali začasno prenehamo uporabljati vaše osebne podatke za namen neposrednega trženja. Če nimate več dostopa do sistema lahko po elektronski pošti zahtevate, da v roku 15 dni trajno ali začasno prenehamo uporabljati vaše osebne podatke za namen neposrednega trženja. Prosimo vas, da pošljete elektronsko sporočilo na naslov info@dimnikarstvo.si. O prenehanju uporabe vas bomo obvestili po elektronski pošti v roku sedmih dni po prejemu vaše odjave.

Obvezujemo se, da bodo kakršnikoli osebni podatki pridobljeni preko spletne strani www.dimnikarstvo.si v celoti ostali v lasti ponudnika in bodo služili izključno za potrebe izvedbe in dostave naročila. Z vsemi posredovanimi osebnimi podatki bomo ravnali v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

 

Dovoljenje za uporabo slikovnega gradiva

Vsem kupcem javljalnikov Eielectronics nudimo tudi pomoč pri ustrezni namestitvi javljalnikov v bivalnem prostoru. V ta namen nam lahko kupci posredujejo slikovni ali katerikoli drugi material, na podlagi katerega lahko ustrezno svetujemo o primernem mestu namestitve javljalnikov v skladu s predpisanimi standardi. Kupci javljalnikov CO dovoljujejo, da se poslano gradivo (fotografije prostorov s kurilnimi, dimovodnimi in prezračevalnimi napravami ter ostalimi prostori) lahko uporablja za potrebe ozaveščanja in informiranja javnosti o preprečevanju zastrupitev z ogljikovim monoksidom, pri čemer je poslano gradivo dano prodajalcu v uporabo brezplačno.

 

Naročanje

Uporabnik podjetje obvesti o svoji nameri nakupa izdelka po telefonu ali elektronski pošti. Na dan izvedbe storitev, bo dimnikar s seboj prinesel javljalnik CO.

 

Cena in veljavnost ponudbe

Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti, razen v primeru, ko je to posebej navedeno (akcijske ponudbe). Kljub skrbi, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru ali v primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, bo ponudnik omogočil odstop od nakupa, hkrati pa kupcu ponudil rešitev, ki bo v obojestransko zadovoljstvo. Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo (kupec prejme elektronsko poročilo o potrditvi naročila). Od tega trenutka so cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika, kot za kupca. Vse cene so navedene v evrih (€), z vključenim davkom na dodano vrednost (DDV). Cene so zagotovljene na dan naročila in se lahko dnevno spremenijo brez predhodnega obvestila.

 

Račun in hranjenje podatkov

Cena blaga na računu velja po ceniku, ki je veljal na dan naročila blaga. Vse dokumente, potrditev naročila in predračun v enem izvodu pošljemo kupcu v elektronski obliki in/ali v papirnati obliki, en izvod na papirju in/ali v računalniški obliki pa se hrani na sedežu podjetja ponudnika. Račun prejme kupec ob prejemu blaga. Vsi dokumenti, predračuni, računi so napisani v slovenskem jeziku.

 

Način plačila, dostava in stroški poštnine

Kupec ima naslednje možnosti plačila:

  • z gotovino ob prevzemu
  • s plačilno kartico

 

Zbiranje odpadne električne in elektronske opreme (EE oprema)

Zakonske osnove: Evropski parlament je 27. januarja 2003 sprejel direktivo 2002/96/EC o odpadni električni in elektronski opremi (direktivo WEEE). Njen osnovni namen je ohraniti, zaščititi in izboljšati kakovost okolja, zaščititi zdravje ljudi ter uporabljati naravne vire preudarno in racionalno. Področje uporabe se nanaša na velike in male gospodinjske aparate, računalniško in telekomunikacijsko opremo za informacijsko tehnologijo in zabavno elektroniko, električna orodja, merilne instrumente ter drugo. V Sloveniji velja Uredba o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (Ur. list RS, št. 107/06, z veljavnostjo od 2.11.2006 dalje).

Zbirna mesta:

Glede na način uporabe se odpadna EE oprema razvršča na opremo iz gospodinjstev in na opremo, ki ni oprema iz gospodinjstev. Med opremo iz gospodinjstev sodijo tudi detektorji ogljikovega monoksida. Detektorje je potrebno po preteku življenjske dobe ustrezno deponirati. Kupci detektorjev in ostale opreme ponudnika lahko odpadno EE opremo brezplačno oddajo v eni izmed posebnih zbiralnic ZEOSa. Odpadna EE oprema naj bi bila ob oddaji na kateremkoli od navedenih zbirnih mest praviloma nepoškodovana. Prevzem odpadne opreme iz gospodinjstev poteka brezplačno v zbiralnicah ZEOS ter njenih partnerjev Surovine, Dinos ter ostalih začasnih mestih, ki so opremljeni s posebnimi koši. Na spodnji povezavi si lahko ogledate aktualna mesta za prevzem EE odpadkov.

Ulični zbiralniki

Seznam zbiralnic ZEOS

 

Odveza odgovornosti

DIMNIKARSTVO DOVRTEL, d.o.o. po svojih najboljših možnostih zagotavlja ažurnost podatkov na spletni strani www.dimnikarstvo.si. Če pa vseeno pride do sprememb v lastnostih, dobavljivosti in ceni izdelkov, bo ponudnik o tem obvestil kupca in mu omogočil spremembo ali preklic naročila. Za napake, ki se lahko pojavijo pri samem vnosu za posamezen artikel (opis artikla, cena za artikel ali lastnosti artikla) ne odgovarjamo in nikakor ne želimo namerno zavesti kupca oz. obiskovalca, saj se trudimo za točnost in osveževanje podatkov za vsak artikel.

 

Pravica do odstopa od nakupa, vračilo blaga

Za odpoved naročila veljajo določila splošnih pogojev in veljavna zakonska določila o vračilu blaga. Za vračilo blaga se uporabljajo določila 43. c člena Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot), ki določa:

"Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik pravico, da v štirinajstih dneh podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Pri pogodbah o življenjskem zavarovanju, sklenjenih na daljavo in pogodbah sklenjenih na daljavo, ki zadevajo osebna pokojninska zavarovanja, je ta rok 30 dni. Pri pogodbah o finančnih storitvah rok za odpoved ne začne teči, dokler podjetje ne izpolni obveznosti iz tretjega odstavka 43. c člena tega zakona. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka oddana v roku."

Kupec ima posebno pravico, da v podaljšanem roku tridesetih (30) dneh po prevzemu vrne kupljeno blago brez kakršne koli odškodnine. Vendar je kupec dolžan nositi stroške, ki nastanejo pri vrnitvi predmeta nakupa. O nameravanem vračilu mora kupec pisno obvestiti ponudnika, najkasneje v 30-ih dneh od prejetja blaga, in sicer po pošti ali na kontaktni elektronski poštni naslov info@dimnikarstvo.si. Kupec mora blago vrniti v 10-ih dneh po poslanem obvestilu o odstopu od nakupa. Vrnitev prejetega blaga v 30-ih dneh po prejetju brez predhodnega pisnega obvestila se prav tako šteje za odstop od nakupa. Izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani in v originalni embalaži. Priložena mora biti kopija računa. Prodajalec vrne celotno kupnino najkasneje v roku 15-ih dni od prejetja vrnjenega blaga.

 

Postopek vračila kupnine

Prodajalec kupcu, ki odstopi od pogodbe in vrne kupljeno blago v prej določenem stanju, vrne vsa opravljena plačila. Denar mu vrne takoj, ko je to mogoče, najkasneje v roku 15-ih dni od prejetja vrnjenega blaga.

 

Ugovori, pripombe, zahtevki in izjave

V primeru pripomb nas o tem obvestite v petnajstih (15) dneh od prevzema pošiljke po elektronski pošti info@dimnikarstvo.si ali pisno na naslov: Dimnikarstvo DOvrtel, d.o.o., Koroška cesta 45, 4000 Kranj. Po prejetju našega odgovora in navodil za pošiljanje, nam pošljite izdelek v originalni embalaži na sedež podjetja.

 

Garancija izdelkov

Distributer za Slovenijo, Italijo, Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Črno goro in Makedonijo ter pooblaščeni serviser in prodajalec izdelkov proizvajalca EiElectronics je podjetje DETEKTOR SISTEMI d.o.o., Ul. Jožeta Jame 14, 1210 Ljubljana Šentvid. EiElectronics.si je spletna stran v lasti podjetja DETEKTOR SISTEMI d.o.o.. Na spletni strani podjetje DETEKTOR SISTEMI prodaja naprave in dodatno opremo proizvajalca EiElectronics ter ostale izdelke in storitve, ki so predmet poslovanja ponudnika. DETEKTOR SISTEMI si kadarkoli pridržuje pravico do spremembe pogojev na spletni strani www.Detektor-Sistemi.si.

EiElectronics zagotavlja 5 letno garancijo od dneva nakupa za detektorje ogljikovega monoksida za modele Ei207 in Ei208 za napake, ki so posledica slabe kvalitete vgrajenih materialov ali izdelave. Pogoji garancije veljajo samo za primere normalne uporabe in ne vključujejo posledic poškodb zaradi nesreč, zanemarjanja, napačne ali nepooblaščene demontaže ali kakršnekoli kontaminacije detektorja. Garancija ne vključuje naključne ali posledične poškodbe. Če detektor v garancijskem roku preneha delovati, ga vrnite prodajalcu na način, kot je to opisano v 9. poglavju priloženih navodil. Vaš detektor bomo poizkusili popraviti oz ga bomo nadomestili z novim. Bodite pozorni tudi na navodila iz priloženega garancijskega lista.

 

Popravilo in servis v garancijskem obdobju

Izdelki, ki jih reklamirate v garancijskem obdobju pošljite na naslov DETEKTOR SISTEMI d.o.o., Ul. Jožeta Jame 14, 1210 Ljubljana Šentvid s pripisom »REKLAMACIJA«. Ponudnik se zavezuje, da bo nedelujoče izdelke v garancijskem roku popravil oz. jih v primeru, ko napake ne bo možno odpraviti nadomestil z enakim novim izdelkom.

 

Nadomestni deli

Proizvajalec detektorjev EiElectronics zagotavlja nadomestne dele za detektorje ogljikovega monoksida še 3 leta po prekinitivi izdelave modela.

 

Pravno obvestilo

Spletna stran Detektor-sistemi.si in vsi podatki na njej, slike artiklov, grafični in video elementi na spletni strani so zaščiteni z Zakonom o avtorskih pravicah in jih ni dovoljeno reproducirati ali uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja. Znamka in logotip EiElectronics sta v lasti podjetja EiElectronics, Shannon, Co. Clare, Ireland. Znamka in logotip Detektor sistemi sta v lasti podjetja Detektor sistemi d.o.o..11.3.2018 | ARHIV
Dimnikarstvo Dovrtel, d.o.o. je ponosni sponzor zmagovalne ekipe ženskega košarkarskega kluba Triglav Kranj.
06.07.2017 | ARHIV
Obveščamo vas, da imamo v podjetju v obdobju med 10.07.2017 in 04.09.2017 kolektivni dopust.
10.03.2017 | ARHIV
Podjetje je uvedlo SMS opomnik
18.02.2017 | ARHIV
V kolikor želite, da na vaših kurilnih napravah storitve opravlja naše podjetje, izpolnite izjavo o izbiri izvajalca in nam jo posredujte.
9.12.2016 | ARHIV
Ministrstvo za okolje in prostor objavilo pojasnila v zvezi z zaščito pred zastrupitvami z ogljikovim monoksidom

     

Sprememba termina

DIS web

Predpisi

 

      Nujna pomoč

                         

 

 

 

 

  

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

 

CEN

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponzor ekipe:ŽKK Triglav

 

 

 Izboljšanje kakovosti zraka