• Dimnikarska služba
  • Koristne informacije
  • O podjetju
  • Aktualno
  • Prvi pregled
  • Storitve_a

Dimnikarske storitve izvajamo na območju občin: Kranjska Gora, Jesenice, Žirovnica, Radovljica, Bled, Gorje, Bohinj, Naklo, Tržič, Kranj, Preddvor, Jezersko, Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Vodice, Medvode, Škofja Loka, Mengeš, Komenda in Trzin.

Čiščenje

 

OPIS STORITVE

 

Čiščenje notranjih površin kurilnih naprav se izvaja zaradi zagotavljanja ustreznega delovanja kurilnih naprav ter učinkovite rabe energije. Sajne obloge na stenah kurilnih naprav delujejo kot izolator, zaradi česar se toplota težje prenaša na medij oz. vodo, ki se nahaja na drugi strani stene kurišča. Vsak milimeter saj povzroča na letni ravni 3-5% izgube, kar se zazna pri porabi goriva oz. stroških ogrevanja. Večja količina saj v kurišču negativno vpliva na dovod zgorevalnega zraka, pretok dimnih plinov po kurilni napravi ter preprečuje ustrezno mešanje goriva z zrakom itd.

 

Čiščenje dimovodnih naprav je potrebno izvajati zaradi zagotavljanja ustreznega odvajanja dimnih plinov iz kurišč kurilnih naprav. V kolikor stene dimovodnih naprav niso očiščene, to občutno vpliva na pretok dimnih plinov in s tem posledično na delovanje kurilnih naprav. Očiščenost dimovodnih naprav je močno povezano tudi s požarno varnostjo, saj se katranske obloge pri kurilnih napravah na trdno gorivo lahko nenadzorovano vnamejo (ustrezno vgrajen dimnik bo prenos požara na stavbo preprečil!-prvi pregled).

  

Čiščenje zračnikov, ki služijo bodisi za dovod zgorevalnega zraka do kurilnih naprav bodisi za prezračevanje stanovanjskih ali poslovnih prostorov je potrebno izvajati zlasti zaradi zagotavljanja neoviranega pretoka zraka skozi zračne vode zračnikov ter zaradi zagotavljanja požarne varnosti.

 

 

ROKI IZVAJANJA ČIŠČENJA

 

Čiščenje kurilnih in dimovodih naprav nazivne toplotne moči do 50 kW je potrebno opraviti v naslednjih rokih/frekvencah: 

 

  • Trdno gorivo

     4x v kurilni sezoni 

 

  • Biomasa - sodobne kurilne naprave na trdno gorivo (peleti, sekanci, polena), z doseganjem toplotnih izgub manj kot 20%

     2x v kurilni sezoni

 

  • Tekoče gorivo

     1x v kurilni sezoni 

 

  • Plinasto gorivo

     1x v kurilni sezoni

 

 

Čiščenje zračnikov, ki zagotavljajo dovod zgorevalnega zraka kurilnim napravam

1x letno

 

Čiščenje zračnikov, ki prezračujejo stanovanjske prostore - ugodje bivanja, zdravi bivalni prostori

1x letno, v kolikor se ob rednem letnem pregledu ugotovi, da je čiščenje potrebno

 

Zakonodaja: Pravilnik o oskrbi malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov pri opravljanju javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov (Ur. l. RS št. 128/2004) in Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom (Ur. l. RS št. 129/2004).

 

 

 11.3.2018 | ARHIV
Dimnikarstvo Dovrtel, d.o.o. je ponosni sponzor zmagovalne ekipe ženskega košarkarskega kluba Triglav Kranj.
06.07.2017 | ARHIV
Obveščamo vas, da imamo v podjetju v obdobju med 10.07.2017 in 04.09.2017 kolektivni dopust.
10.03.2017 | ARHIV
Podjetje je uvedlo SMS opomnik
18.02.2017 | ARHIV
V kolikor želite, da na vaših kurilnih napravah storitve opravlja naše podjetje, izpolnite izjavo o izbiri izvajalca in nam jo posredujte.
9.12.2016 | ARHIV
Ministrstvo za okolje in prostor objavilo pojasnila v zvezi z zaščito pred zastrupitvami z ogljikovim monoksidom

     

Sprememba termina

DIS web

Predpisi

 

      Nujna pomoč

                         

 

 

 

 

  

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

 

CEN

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponzor ekipe:ŽKK Triglav

 

 

 Izboljšanje kakovosti zraka