• Dimnikarska služba
  • Koristne informacije
  • O podjetju
  • Aktualno
  • Prvi pregled
  • Storitve_a

Dimnikarske storitve izvajamo na območju občin: Kranjska Gora, Jesenice, Žirovnica, Radovljica, Bled, Gorje, Bohinj, Naklo, Tržič, Kranj, Preddvor, Jezersko, Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Vodice, Medvode, Škofja Loka, Mengeš, Komenda in Trzin.

Izračun ustreznosti dimovodne naprave

 

OPIS STORITVE

 

Izračun ustreznosti dimovodne naprave je dokazilo, ki izkazuje, ali dimovodna naprava s termodinamičnega vidika ustreza zahtevam kurilne naprave. Z izračunom ustreznosti uporabniki pridobite informacijo in dokazilo o tem, ali bosta kurilna in dimovodna naprava kot ena celota na dolgi rok delovali pravilno/složno.

 

Izračun ustreznosti dimovodne naprave je namenjen uporabnikom, ki se odločate za vgradnjo nove kurilne naprave. Pridobite si ga lahko že pred nakupom kurilne naprave, s čimer preverite, ali je zamišljena kurilna naprava primerna za obstoječo dimovodno napravo. Najpozneje je izračun ustreznosti koristno in potrebno zagotoviti po končani vgradnji ter na ta način izkazati združljivost/kompatibilnost kurilne in dimovodne naprave.

 

Izračun ustreznosti dimovodne naprave je potrebno izvesti zaradi tega, ker kurilna naprava v laboratoriju nikoli ni testirana pod pogoji, kot je vgrajena pri končnemu uporabniku/lastniku. Ker vseh kombinacij načinov vgradenj ni možno predvideti in preizkusiti (lokacija stavbe, tip obstoječega dimnika, dimenzije, pogoji okolice itd.), je ustreznost potrebno/možno izkazati le z izračunom. V tem delu so izjema le (stenske) plinske kurilne naprave, ki so lahko preizkušene že skupaj z odvodnikom - izračuni ustreznosti dimovodne naprave za posamezne aplikacije niso predvideni/potrebni.

 

Pravilno dimenzionirana dimovodna naprava zagotavlja pravilno in učinkovito delovanje kurilne naprave, ustrezno odvajanje dimnih plinov, optimalne nastavitve delovanja kurilne naprave, ustrezen dovod zgorevalnega zraka v kurišče, pravilno zgorevanje goriva itd. Pri tem je potrebno poudariti, da izračun ustreznosti nikakor ni edini pogoj, ki mora biti izpolnjen za pravilno, ustrezno in varno delovanje kurilne naprave.

 

Tehnična osnova za izvedbo izračuna ustreznosti dimovodne naprave je standard SIST EN 13384-1 in/ali SIST EN 13384-2. Standard je eno izmed izhodišč smernice SZPV 407 (Požarna varnost pri načrtovanju, vgradnji in rabi kurilnih in dimovodnih naprav), nanj se sklicuje Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Ur. l. RS št. 23/2011), prav tako pa ga kot pogoj za pravilno delovanje navajajo tudi navodila za vgradnjo kurilnih naprav.

 

Izračun ustreznosti dimovodne naprave je možno pravilno in ustrezno izvesti le za kurilne naprave, ki imajo znane tehnične karakteristike. To pomeni, da so preizkušene/certificirane v pooblaščeni, neodvisni ustanovi (laboratoriju) in imajo CE znak. Izjema so lončene in druge obrtniško izdelane pečarske peči, za katere je potrebno izvesti izračun po standardu SIST EN 15544. Ta izračun je namenjen dimenzioniranju obrtniške/pečarske peči in ga praviloma izdela sam izdelovalec peči - pečar.

 

Izračun ustreznosti dimovodne naprave si uporabniki/lastniki kurilnih naprav lahko pridobite pri izvajalcu vgradnje kurilne naprave, izvajalcu vgradnje dimovodne naprave, projektantu strojnih inštalacij ali drugemu izvajalcu.

 

 

 

Dodatne informacije na voljo na:

e-pošta: tehnika(at)dimnikarstvo.si

 

 

Simon Dovrtel

 11.3.2018 | ARHIV
Dimnikarstvo Dovrtel, d.o.o. je ponosni sponzor zmagovalne ekipe ženskega košarkarskega kluba Triglav Kranj.
06.07.2017 | ARHIV
Obveščamo vas, da imamo v podjetju v obdobju med 10.07.2017 in 04.09.2017 kolektivni dopust.
10.03.2017 | ARHIV
Podjetje je uvedlo SMS opomnik
18.02.2017 | ARHIV
V kolikor želite, da na vaših kurilnih napravah storitve opravlja naše podjetje, izpolnite izjavo o izbiri izvajalca in nam jo posredujte.
9.12.2016 | ARHIV
Ministrstvo za okolje in prostor objavilo pojasnila v zvezi z zaščito pred zastrupitvami z ogljikovim monoksidom

     

Sprememba termina

DIS web

Predpisi

 

      Nujna pomoč

                         

 

 

 

 

  

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

 

CEN

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponzor ekipe:ŽKK Triglav

 

 

 Izboljšanje kakovosti zraka