• Dimnikarska služba
  • Koristne informacije
  • O podjetju
  • Aktualno
  • Prvi pregled
  • Storitve_a

Dimnikarske storitve izvajamo na območju občin: Kranjska Gora, Jesenice, Žirovnica, Radovljica, Bled, Gorje, Bohinj, Naklo, Tržič, Kranj, Preddvor, Jezersko, Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Vodice, Medvode, Škofja Loka, Mengeš, Komenda in Trzin.

Izredni pregled

 

OPIS STORITVE

 

Izredni pregled je podroben pregled obstoječih kurilnih, dimovodnih in/ali prezračevalnih naprav in je po obsegu in vsebini soroden storitvi prvega pregleda. Izvede se:

  • zaradi ugotavljanja/odkrivanja morebitnih napak oz. nepravilnosti na napravah,
  • pred izvedbo sanacije posamezne naprave in/ali ogrevalnega sistema (analiza stanja),
  • zaradi popisa stanja naprav v stavbi,
  • po dimniškem požaru - ugotavljanje stanja dimovodne naprave.

 

Poročilo o izrednem pregledu opisuje stanje obstoječih naprav. V kolikor so pri pregledu ugotovljene pomanjkljivosti/neskladja, poročilo uporabniku služi kot vodilo za odpravo nepravilnosti. Poročilo o izrednem pregledu je ravno tako dokument, ki se lahko uporablja za vse nadaljnje aktivnosti oz. postopke (v primeru nesoglasij, inšpekcijskih postopkov ipd.).

 
Izredni pregled se izvede na pobudo uporabnika ali na podlagi odredbe pristojne inšpekcijske službe.

 

 

Dodatne informacije na voljo na:

e-pošta: tehnika(at)dimnikarstvo.si

 

 

 

Zakonodaja: Pravilnik o oskrbi malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov pri opravljanju javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov (Ur. l. RS št. 128/2004) in Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom (Ur. l. RS št. 129/2004).

  

 

 11.3.2018 | ARHIV
Dimnikarstvo Dovrtel, d.o.o. je ponosni sponzor zmagovalne ekipe ženskega košarkarskega kluba Triglav Kranj.
06.07.2017 | ARHIV
Obveščamo vas, da imamo v podjetju v obdobju med 10.07.2017 in 04.09.2017 kolektivni dopust.
10.03.2017 | ARHIV
Podjetje je uvedlo SMS opomnik
18.02.2017 | ARHIV
V kolikor želite, da na vaših kurilnih napravah storitve opravlja naše podjetje, izpolnite izjavo o izbiri izvajalca in nam jo posredujte.
9.12.2016 | ARHIV
Ministrstvo za okolje in prostor objavilo pojasnila v zvezi z zaščito pred zastrupitvami z ogljikovim monoksidom

     

Sprememba termina

DIS web

Predpisi

 

      Nujna pomoč

                         

 

 

 

 

  

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

 

CEN

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponzor ekipe:ŽKK Triglav

 

 

 Izboljšanje kakovosti zraka