• Dimnikarska služba
  • Koristne informacije
  • O podjetju
  • Aktualno
  • Prvi pregled
  • Storitve_a

Dimnikarske storitve izvajamo na območju občin: Kranjska Gora, Jesenice, Žirovnica, Radovljica, Bled, Gorje, Bohinj, Naklo, Tržič, Kranj, Preddvor, Jezersko, Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Vodice, Medvode, Škofja Loka, Mengeš, Komenda in Trzin.

Letni pregled

 

OPIS STORITVE
 

Letni pregled male kurilne naprave je storitev, s katero dimnikarska služba enkrat v kurilni sezoni preveri ustreznost stanja male kurilne naprave ter z njo povezanih naprav (dimovodne, prezračevalne in pomožne naprave) ter s tem preveri njihovo kondicijo in varnost nadaljnjega obratovanja. Dimnikarska služba o opravljenem letnem pregledu izda poročilo o letnem pregledu, v katerem so zapisane morebitne pomanjkljivosti ter rok za njihovo odpravo.

 

Na opisan način dimnikarska služba preventivno obravnava tveganja, povezana z varstvom okolja, učinkovito rabo energije, zdravstveno varnostjo in varstvom pred požarom, katerim so izpostavljeni vsi uporabniki kurilnih naprav ter ožja in širša okolica. Pomembno je tudi, da se na opisan način zmanjšuje breme občin z naslova gasilskih intervencij ter breme zdravstvene blagajne z naslova reševanj težav z zastrupitvami. Tovrstne nesreče so povezane tudi z nematerialno škodo, ki jo je težko opredeliti.

 

Enkrat v kurilni sezoni se opravi tudi letni pregled zračnikov, ki služijo za prezračevanje bivalnih prostorov. Gre za zdravstveni vidik ter sanitarno varnost, ki je v dobi prenavljanja ter posledično zatesnevanja stavb izjemno pomembno. Stanje zračnikov je zaradi omenjenega potrebno redno preverjati ter tako zagotoviti sprotno odkrivanje morebitnih nedovoljenih/neustreznih posegov ali drugih pomanjkljivosti. Minimalni pogoji bivanja v stavbah so zaradi zatesnevanja in drugih sorodnih posegov vse pogosteje okrnjeni.

 

Letni pregled je ena pomembnejših dimnikarskih storitev, s katero se periodično obravnava stanje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav v stavbah.

 

 

Dodatne informacije na voljo na:

e-pošta: tehnika(at)dimnikarstvo.si

 

 

 

Zakonodaja: Pravilnik o oskrbi malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov pri opravljanju javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov (Ur. l. RS št. 128/2004) in Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom (Ur. l. RS št. 129/2004).

 

 

 11.3.2018 | ARHIV
Dimnikarstvo Dovrtel, d.o.o. je ponosni sponzor zmagovalne ekipe ženskega košarkarskega kluba Triglav Kranj.
06.07.2017 | ARHIV
Obveščamo vas, da imamo v podjetju v obdobju med 10.07.2017 in 04.09.2017 kolektivni dopust.
10.03.2017 | ARHIV
Podjetje je uvedlo SMS opomnik
18.02.2017 | ARHIV
V kolikor želite, da na vaših kurilnih napravah storitve opravlja naše podjetje, izpolnite izjavo o izbiri izvajalca in nam jo posredujte.
9.12.2016 | ARHIV
Ministrstvo za okolje in prostor objavilo pojasnila v zvezi z zaščito pred zastrupitvami z ogljikovim monoksidom

     

Sprememba termina

DIS web

Predpisi

 

      Nujna pomoč

                         

 

 

 

 

  

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

 

CEN

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponzor ekipe:ŽKK Triglav

 

 

 Izboljšanje kakovosti zraka