• Dimnikarska služba
  • Koristne informacije
  • O podjetju
  • Aktualno
  • Prvi pregled
  • Storitve_a

Dimnikarske storitve izvajamo na območju občin: Kranjska Gora, Jesenice, Žirovnica, Radovljica, Bled, Gorje, Bohinj, Naklo, Tržič, Kranj, Preddvor, Jezersko, Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Vodice, Medvode, Škofja Loka, Mengeš, Komenda in Trzin.

Preskus tesnosti dimovodne naprave

  

OPIS STORITVE

 

Preskus tesnosti dimovodne naprave je preizkus, s katerim se ugotavlja tesnost dimovodne naprave. Tesnost je ena izmed lastnosti, ki jo mora izpolnjevati vsaka dimovodna naprava. Stopnja tesnosti je odvisna od kurilne naprave, za katero je namenjena dimovodna naprava. Izvedba preizkusa ima posamezne omejitve.

 

Zaradi sanacij obstoječih stavb (menjava oken, prenova fasad), gradnje zrakotesnih novih stavb (učinkovita raba energije) in novejše tehnologije kurilnih naprav, je tesnost dimovodnih naprav vse bolj izpostavljena.

 

Preizkus tesnosti se lahko opravi v več primerih oz. iz več razlogov:

  • ali obstoječa dimovodna naprava še izpolnjuje zahtevano/pričakovano tesnost,
  • ali je novo vgrajena dimovodna naprava izvedena skladno z navodili proizvajalca in izpolnjuje pričakovane tesnostne zahteve,
  • iskanje lokacij oz. točk netesnosti, kjer morebiti uhajajo dimni plini v prostor (najpogosteje v večstanovanjskih stavbah, kjer so na skupne dimovodne naprave priključene peči na trdno gorivo).

 

Metodi preizkusa tesnosti dimovodne naprave sta dve in sta odvisni od situacije, namena in od vrste dimovodne naprave. Tesnost se tako lahko preveri z:

  • merilno aparaturo, s katero se preveri tesnost dimovodne naprave, kot je to določeno v standardu SIST EN 1443 (glede na tlačni razred; primerno tako za nadtlačne kot za podltačne dimovodne naprave). Preskus pokaže, ali dimovodna naprava ustreza iskanemu-zahtevanemu tlačnemu razredu,
  • dimnim preskusom, ki pokaže morebitna mesta poškodb oz. napak na dimovodni napravi (primeren samo za podtlačne dimovodne naprave).

 

Tlačni razredi dimovodnih naprav, v paskalih [Pa], po standardu SIST EN 1443:

N1 - 40 Pa;       podtlačna dimovodna naprava

N2 - 20 Pa;       podtlačna dimovodna naprava

P1 - 200 Pa;     nadtlačna dimovodna naprava

P2 - 200 Pa;     nadtlačna dimovodna naprava

H1 - 5000 Pa;   visokotlačna dimovodna naprava

H2 - 5000 Pa;   visokotlačna dimovodna naprava

 

  

Dodatne informacije na voljo na:

e-pošta: tehnika(at)dimnikarstvo.si

 

 

 11.3.2018 | ARHIV
Dimnikarstvo Dovrtel, d.o.o. je ponosni sponzor zmagovalne ekipe ženskega košarkarskega kluba Triglav Kranj.
06.07.2017 | ARHIV
Obveščamo vas, da imamo v podjetju v obdobju med 10.07.2017 in 04.09.2017 kolektivni dopust.
10.03.2017 | ARHIV
Podjetje je uvedlo SMS opomnik
18.02.2017 | ARHIV
V kolikor želite, da na vaših kurilnih napravah storitve opravlja naše podjetje, izpolnite izjavo o izbiri izvajalca in nam jo posredujte.
9.12.2016 | ARHIV
Ministrstvo za okolje in prostor objavilo pojasnila v zvezi z zaščito pred zastrupitvami z ogljikovim monoksidom

     

Sprememba termina

DIS web

Predpisi

 

      Nujna pomoč

                         

 

 

 

 

  

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

 

CEN

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponzor ekipe:ŽKK Triglav

 

 

 Izboljšanje kakovosti zraka